%%% Odsetki %%%

Bardzo często otrzymuję pytanie od Wierzycieli będących przedsiębiorcami czy należą im się odsetki w sytuacji, gdy dłużnik nie wpłaca w terminie?

Odpowiedź brzmi - TAK.

Odsetki jest to najogólniej mówiąc świadczenie uboczne powstałe w związku z nieterminowym regulowaniem zobowiązań przez dłużnika. Jednocześnie jest to forma rekompensaty dla Wierzyciela za to, że dłużnik nie wpłacił należności w terminie.

Zgodnie z art. 11c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych aktualna wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, od dnia 01.01. 2023r. do 30.06.2023r., wynosi:

14,75% w stosunku rocznym ‒ w przypadku transakcji handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym;

16,75% w stosunku rocznym ‒ w przypadku transakcji handlowych, w których dłużnikiem nie jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym

Reasumując:

Jeżeli dłużnik nie płaci w terminie warto doliczyć mu odsetki, gdyż wynika to wprost z ustawy. Będzie to jednocześnie formą oddziaływania na niego i "nauczyki" na przyszłość pod kątem regulowania zobowiązań w terminie.

Jeżeli mimo to nie będzie płacił zapraszamy do współpracy:)

Kancelaria Detektywistyczno-Windykacyjna MS Michał Starzyński

ul. Pana Balcera 6B/U4

20-631 Lublin

telefon 796 819 225

www.mswindykacja.pl

Kategoria: 

Kontakt

Kancelaria Detektywistyczno-Windykacyjna MS
Michał Starzyński

Wyśrodkuj mapę

NIP 7123228804
Regon 061029364

fb.me/mswindykacja

Polityka Prywatności