Czym się zajmujemy?

Szanowni Państwo,

Od 2011 roku nasza Kancelaria prowadzi działania zmierzające do odzyskiwania wierzytelności od dłużników. Skupiamy się przede wszystkim na wizytach bezpośrednich w miejscu zamieszkania bądź w siedzibie dłużnika. W ramach swoich struktur dysponujemy licznym zespołem windykatorów terenowych co pozwala prowadzić nam skutecznie działania w całej Polsce. W naszym gronie znajdują się także adwokaci i radcy prawni, którzy w razie potrzeby przeprowadzają postępowania sądowe, a także sprawy karne.

Nasi detektywi mogą dokonywać ustaleń co do ukrytego i przepisanego majątku przez dłużników, a także osób z ich otoczenia. Oprócz ustaleń majątkowych podstawową rolą detektywów jest obserwacja. Jej celem jest zebranie informacji co stanowi materiał dowodowy wykorzystywany zarówno przez windykatorów jak i adwokatów/radców prawnych.

Sprawy, które obsługujemy są to wszelkie roszczenia finansowe, gdzie występuje relacja wierzyciel - dłużnik. Mogą to być przykładowo niezapłacone faktury, pożyczki prywatne, wyłudzone środki, alimenty, stosunki najmu, zwroty zaliczek i zadatków od wykonawców, zadośćuczynienia, leasingi, kredyty bankowe, zaległe wynagrodzenia za pracę, rękojmie, kaucje gwarancyjne czy niewykonane/niewłaściwie wykonane usługi. Ponadto w toku działań detektywistycznych zajmujemy się ujawnianiem przywłaszczonych przedmiotów, aktualizacją adresów zamieszkania jak równiez zbieraniem materiału dowodowego świadczącego o zdradzie przy sprawach rozwodowych.

Naszymi klientami są zarówno duże podmioty gospodarcze jak również zwykłe osoby fizyczne borykające się z brakiem spłaty zadłużenia przez dłużników czy potrzebą zebrania detektywistycznie materiału dowodowego w przeróżnych sprawach.

Jesteśmy członkiem Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami. Od 2021 roku mamy zaszczyt być oficjalnym sponsorem Lubelskiego Sportowego Klub Taekwon-do ( LSKT ).

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji.
Zapraszamy do współpracy.
 
Z poważaniem,
Michał Starzyński
 

*Obsługujemy sprawy w całej Polsce i Europie*

 

"Mała pożyczka stwarza dłużnika, a wielka rodzi wroga"

Obsługujemy
całą Polskę

Kilkudziesięciu windykatorów terenowych i detektywów pozwala szybko i skutecznie przeprowadzić działania na terenie całej Polski

Windykacja terenowa

Windykacja terenowa polega na wizytach naszych wyspecjalizowanych pracowników pod adresami zamieszkania, w miejscach pracy czy w siedzibach dłużników. Windykacja terenowa pozwala na bezpośrednią rozmowę z dłużnikiem, któremu przedstawiamy jego sytuację prawną. Informujemy go o kolejnych krokach prawnych, które podejmiemy, jeżeli nie zapłaci wymagalnego długu w oznaczonym terminie. Windykacja terenowa jest znacznie skuteczniejsza niż windykacja telefoniczna. Pozwala ona przede wszystkim zweryfikować prawdziwość historii opowiadanych przez dłużników i w sposób bezpośredni zmotywować go do spłaty zadłużenia.

Nadzorowanie spraw i reprezentowanie wierzyciela

W całym procesie dochodzenia wierzytelności zapewniamy wierzycielowi stały kontakt z naszymi radcami prawnymi oraz bezpośrednio z osobą, która prowadzi sprawę. Bez wyraźnej zgody naszego klienta nie podejmujemy żadnych działań.

Wizyty weryfikacyjne u kontrahentów przed podpisaniem umowy

Ich celem jest potwierdzenie miejsca zamieszkania bądź faktu prowadzenia działalności gospodarczej przez kontrahenta pod wskazanym adresem. Wynika to często z nieprawdziwego opisywania swojej działalności i jej skali przez weryfikowanego.

Windykacja sądowa

Niestety nie zawsze polubowne działania windykacyjne przynoszą pożądane rezultaty. W razie braku spłaty zadłużenia, zgodnie z wolą wierzyciela wysyłamy pozew do sądu. Po uzyskaniu tytułu wykonawczego, czyli wyroku sądowego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności składamy wniosek egzekucyjny u komornika sądowego. Komornik ma za zadanie wyegzekwować należność od dłużnika w drodze przymusu. 

Agencja detektywistyczna

W ramach naszej Kancelarii świadczymy także usługi detektywistyczne.
Polegają one najczęściej na ustaleniach majątkowych dłużnika tj. sprawdzenie czy jest/był właścicielem pojazdów mechanicznych i nieruchomości  w całej Polsce do 5 lat wstecz pod kątem skargi pauliańskiej;  sprawdzenie powiązań osobowych i kapitałowych w spółkach, aktualizacja adresów zamieszkania.

Ponadto w ramach detektywistyki świadczymy usługi obserwacji. Obserwacja może dotyczyć nie tylko dłużnika, ale także osób z jego otoczenia.Umożliwia to zebranie materiału dowodowego potrzebnego do złożenia zawiadomienia do prokuratury z uwagi na podejrzenie popełnienia przestępstwa, a także pokazuje sensowność wystąpienia z pozwem o zapłatę.

Nasi Klienci zlecają także usługi obserwacji w sprawach rozwodowych, gdzie ich celem jest zebranie materiału dowodowego. Działania kończą się sporządzeniem sprawozdania, które adwokaci/radcy prawni mogą wykorzystywać jako dowód w toku sprawy sądowej.

Coraz większą popularnością cieszą się także sprawy z zakresu "kontroli rodzicielskiej".
Polegają one na faktycznej obserwacji dzieci Zleceniodawcy czy zachowują się w sposób tak jak sobie tego rodzice życzą tj. czy chodzą do szkoły, piją alkohol, palą papierosy itp.

W przypadku detektywistyki obszarem naszego działania jest nie tylko Polska, ale Europa.

Partnerzy

Opinie

Kontakt

Kancelaria Detektywistyczno-Windykacyjna MS
Michał Starzyński

Wyśrodkuj mapę

NIP 7123228804
Regon 061029364

Polityka Prywatności