Czym się zajmujemy?

Czy mają Państwo problem z dłużnikiem? Czy dłużnik nie płaci zaległych należności?

Jeżeli tak to zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Od 2011 roku nasza Kancelaria zajmuje się kompleksowo procesem dochodzenia należności od dłużników. W swoich działaniach postępujemy zgodnie z przepisami prawa i etyką biznesową. Dzięki doświadczonemu zespołowi i swoistemu know-how skupiamy się na windykacji terenowej (twardej) tzn. wizytach bezpośrednich w miejscu zamieszkania bądź w siedzibie dłużnika. Celem windykacji są negocjacje z dłużnikiem mające uświadomić mu jego sytuację prawną i doprowadzić do porozumienia z wierzycielem, a w efekcie spłaty zadłużenia.

W ramach swoich struktur dysponujemy licznym zespołem doświadczonych windykatorów terenowych co pozwala prowadzić nam skutecznie działania w całej Polsce. W naszym gronie znajdują się także adwokaci radcy prawni, którzy w razie potrzeby prowadzą postępowania sądowe, a także sprawy karne.

Ponadto w ramach naszych działań licencjonowani detektywi dokonują tzw. wywiadu gospodarczego. Jego celem jest pozyskanie w sposób legalny informacji o sprawdzanym podmiocie. Chodzi tutaj przede wszystkim o ustalenie posiadanego przez niego majątku, a także majątku zbytego, co jest istotne pod kątem skargi pauliańskiej. W ramach takiego wywiadu detektyw ma na celu ustalenie sensu współpracy z badanym podmiotem jak również ocenić jego wiarygodność biznesową i moralność płatniczą, a także powiązania osobowe z innymi podmiotami. Oprócz ustaleń majątkowych podstawową rolą detektywów jest obserwacja. Jej celem jest zebranie informacji, które stanowią materiał dowodowy wykorzystywany zarówno przez windykatorów jak i adwokatów/radców prawnych w toku postępowań.

Sprawy, które obsługujemy są to wszelkie roszczenia finansowe, gdzie występuje relacja wierzyciel - dłużnik. Mogą to być przykładowo niezapłacone faktury, pożyczki prywatne, wyłudzone środki, alimenty, stosunki najmu, zwroty zaliczek i zadatków od wykonawców, zadośćuczynienia, leasingi, kredyty bankowe, zaległe wynagrodzenia za pracę, rękojmie, kaucje gwarancyjne czy sprawy z tytułu niewykonania/niewłaściwego wykonania usługi. Ponadto w toku działań detektywistycznych zajmujemy się ujawnianiem przywłaszczonych przedmiotów, aktualizacją adresów zamieszkania jak również zbieraniem materiału dowodowego świadczącego o zdradzie przy sprawach rozwodowych.

Naszymi klientami są zarówno duże podmioty gospodarcze jak również zwykłe osoby fizyczne borykające się z brakiem spłaty zadłużenia przez swoich dłużników czy potrzebą zebrania detektywistycznie materiału dowodowego w przeróżnych sprawach.

Od 2021 roku mamy zaszczyt być głównym sponsorem Lubelskiego Sportowego Klub Taekwon-do ( LSKT ).

Jesteśmy członkiem Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami (PZZW), które zrzesza kluczowe firmy z branży windykacyjnej jak również Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów (PSLD) skupiającego doświadczonych detektywów działających zgodnie z przepisami prawa jak również etyką zawodową.

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji.
Zapraszamy do współpracy.
 
Z poważaniem,
Michał Starzyński
 

Windykacja terenowa w całej Polsce / Detektywistyka / Wywiad gospodarczy

 

"Mała pożyczka stwarza dłużnika, a wielka rodzi wroga"

Obsługujemy
całą Polskę

Kilkudziesięciu windykatorów terenowych i detektywów pozwala szybko i skutecznie przeprowadzić działania na terenie całej Polski

Windykacja terenowa

Windykacja terenowa polega na wizytach naszych wyspecjalizowanych pracowników pod adresami zamieszkania, w miejscach pracy czy w siedzibach dłużników. Windykacja terenowa pozwala na bezpośrednią rozmowę z dłużnikiem, któremu przedstawiamy jego sytuację prawną. Informujemy go o kolejnych krokach prawnych, które podejmiemy, jeżeli nie zapłaci wymagalnego długu w oznaczonym terminie. Windykacja terenowa jest znacznie skuteczniejsza niż windykacja telefoniczna. Pozwala ona przede wszystkim zweryfikować prawdziwość historii opowiadanych przez dłużników i w sposób bezpośredni zmotywować go do spłaty zadłużenia.

Nadzorowanie spraw i reprezentowanie wierzyciela

W całym procesie dochodzenia wierzytelności zapewniamy wierzycielowi stały kontakt z naszymi radcami prawnymi oraz bezpośrednio z osobą, która prowadzi sprawę. Bez wyraźnej zgody naszego klienta nie podejmujemy żadnych działań.

Wizyty weryfikacyjne u kontrahentów przed podpisaniem umowy

Ich celem jest potwierdzenie miejsca zamieszkania bądź faktu prowadzenia działalności gospodarczej przez kontrahenta pod wskazanym adresem. Wynika to często z nieprawdziwego opisywania swojej działalności i jej skali przez weryfikowanego.

Windykacja sądowa

Niestety nie zawsze polubowne działania windykacyjne przynoszą pożądane rezultaty. W razie braku spłaty zadłużenia, zgodnie z wolą wierzyciela wysyłamy pozew do sądu. Po uzyskaniu tytułu wykonawczego, czyli wyroku sądowego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności składamy wniosek egzekucyjny u komornika sądowego. Komornik ma za zadanie wyegzekwować należność od dłużnika w drodze przymusu. 

Agencja detektywistyczna

W ramach naszej Kancelarii świadczymy także usługi detektywistyczne.
Polegają one najczęściej na ustaleniach majątkowych dłużnika tj. sprawdzenie czy jest/był właścicielem pojazdów mechanicznych i nieruchomości  w całej Polsce do 5 lat wstecz pod kątem skargi pauliańskiej;  sprawdzenie powiązań osobowych i kapitałowych w spółkach, aktualizacja adresów zamieszkania.

Ponadto w ramach detektywistyki świadczymy usługi obserwacji. Obserwacja może dotyczyć nie tylko dłużnika, ale także osób z jego otoczenia.Umożliwia to zebranie materiału dowodowego potrzebnego do złożenia zawiadomienia do prokuratury z uwagi na podejrzenie popełnienia przestępstwa, a także pokazuje sensowność wystąpienia z pozwem o zapłatę.

Nasi Klienci zlecają także usługi obserwacji w sprawach rozwodowych, gdzie ich celem jest zebranie materiału dowodowego. Działania kończą się sporządzeniem sprawozdania, które adwokaci/radcy prawni mogą wykorzystywać jako dowód w toku sprawy sądowej.

Coraz większą popularnością cieszą się także sprawy z zakresu "kontroli rodzicielskiej".
Polegają one na faktycznej obserwacji dzieci Zleceniodawcy czy zachowują się w sposób tak jak sobie tego rodzice życzą tj. czy chodzą do szkoły, piją alkohol, palą papierosy itp.

W przypadku detektywistyki obszarem naszego działania jest nie tylko Polska, ale Europa.

Partnerzy

Opinie

Sponsorujemy:
Windykacja Michal Starzynski Lublin - Sponsor LSKT Lublin

Kontakt

Kancelaria Detektywistyczno-Windykacyjna MS
Michał Starzyński

Wyśrodkuj mapę

NIP 7123228804
Regon 061029364

Polityka Prywatności