skarga pauliańska

Skarga Pauliańska umożliwia wierzycielowi wytoczenie powództwa w sytuacji, gdy dłużnik działając z pokrzywdzeniem wierzyciela dokonał czynności prawnej np. przeniósł własność nieruchomości na osobę trzecią, która otrzymała w zamian za to korzyść majątkową (art. 527 i nast. Kodeksu Cywilnego). Prowadzi to do uznania takiej czynności za bezskuteczną. Daje to wierzycielowi szansę na zaspokojenie się z majątku dłużnika, który formalnie został przepisany uprzednio na osobę trzecią.

Kontakt

Kancelaria Windykacyjna
Michał Starzyński

Wyśrodkuj mapę

NIP 7123228804
Regon 061029364

fb.me/mswindykacja

  • Adres: 
    ul. Bartosza Głowackiego 35 lok. 58 ( 2piętro )
    20-060 Lublin
  • Telefony: 

    796 819 225

  • Adresy e-mail: