Dla wierzyciela

Nasza oferta skierowana jest to wierzycieli, czyli do podmiotów, którym dłużnicy są winni pieniądze. Ta usługa to pomoc Państwu jako wierzycielom w odzyskaniu należnych środków pieniężnych. Gwarantujemy kompleksowe działania w Państwa imieniu jako pełnomocnik. To na nas spoczywa obowiązek skontaktowania się z dłużnikiem w celu wyegzekwowania środków finansowych.

W ramach swoich usług możemy zaproponować:

Windykację terenową na każdym etapie

tj. zarówno przedsądowym, sądowym, przedegzekucyjnym jak i poegzekucyjnym

Windykacja terenowa polega na wizytach naszych wyspecjalizowanych pracowników pod adresami zamieszkania, w miejscach pracy czy w siedzibach dłużników. Windykacja terenowa pozwala na  bezpośrednią rozmowę z dłużnikiem, któremu przedstawiamy jego sytuację prawną. Informujemy go o naszych kolejnych krokach prawnych przeciwko niemu, jeżeli nie zapłaci wymaganej kwoty w określonym terminie. Wielokrotnie okazywało się, że w wyniku naszej bezpośredniej wizyty nawet ci najbardziej oporni i tzw. „cwani” dłużnicy bardzo szybko spłacali cały dług. W ponad 75 % przypadków prowadzonych przez nas spraw na tym etapie dochodzi do spłaty przez dłużnika całego zadłużenia.

Windykację sądową

tj. skierowanie sprawy do sądu celem uzyskania tytułu wykonawczego, który jest niezbędny do wszczęcia postępowania egzekucyjnego u komornika sądowego

Niestety nie zawsze polubowne działania windykacyjne przynoszą pożądane rezultaty. W razie braku spłaty zadłużenie, zgodnie z wolą wierzyciela wysyłamy pozew do sądu. Po uzyskaniu tytułu wykonawczego, czyli wyroku sądowego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności składamy wniosek egzekucyjny u komornika sądowego. Komornik jest organem egzekucyjnym, który dochodzi należności od dłużników w drodze przymusu.  Przez lata działania na rynku wyselekcjonowaliśmy spośród ponad 1600 komorników sądowych w Polsce, kilku z nich, którzy w sposób najbardziej efektywny i szybki egzekwują należności.  

Nadzorowanie spraw i reprezentowanie wierzyciela

nadzorowanie spraw i reprezentowanie Państwa w postępowaniach egzekucyjnych, które prowadzą komornicy sądowi.

W całym procesie dochodzenia wierzytelności zapewniamy wierzycielowi kontakt z naszymi radcami prawnymi oraz bezpośrednio z osobą, która prowadzi Państwa sprawę. Bez wyraźnej zgody naszego klienta nie podejmujemy żadnych działań. To  Państwo są osobami decyzyjnymi, a my działamy jedynie jako Państwa pełnomocnik.

Aktualnie obowiązujące przepisy znacznie utrudniły wierzycielom dochodzenie swoich wierzytelności. Powoduje to często sytuację, że tzw. „wyedukowani” dłużnicy nie płacą należnych pieniędzy. Przepisy liberalizujące ogłoszenie upadłości konsumenckiej czy wprowadzone postępowania restrukturyzacyjne w przypadku przedsiębiorstw powodują, że bardzo często wierzyciele nie mogą odzyskać należnych im środków finansowych. Wpływa to negatywnie na ich kondycję finansową. Niestety dla wierzycieli dłużnicy coraz częściej ukrywają swój majątek, a Państwo jako wierzyciele mają jedynie „wirtualne” pieniądze na fakturze. Dzięki współpracy z nami możemy wspólnie to zmienić. Proszę pamiętać, że czas gra na Państwa niekorzyść. Czas to pieniądz-Państwa pieniądz.

Napisz do nas

Pliki muszą mieć mniej niż 100 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml rar zip.

Klikając w przycisk „Wyślij” wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Kancelarię Michał Starzyński Windykacja, która będzie ich Administratorem. Gwarantujemy spełnienie Państwa praw wynikających z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, prawo wniesienia sprzeciwu, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Dane będą przetwarzane jedynie przez niezbędny okres w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń na Państwa rzecz. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne jest do realizacji wyżej wymienionego celu.

Kontakt

Kancelaria Windykacyjna
Michał Starzyński

Wyśrodkuj mapę

NIP 7123228804
Regon 061029364

fb.me/mswindykacja

  • Adres: 
    ul. Bartosza Głowackiego 35 lok. 58 ( 2piętro )
    20-060 Lublin
  • Telefony: 

    796 819 225

  • Adresy e-mail: