Czym się zajmujemy?

Nasza Kancelaria prowadzi działania zmierzające do odzyskania wierzytelności od dłużników. Skupiamy się przede wszystkim na czynnościach terenowych w miejscu zamieszkania bądź w siedzibie dłużnika. Windykacja terenowa jest alternatywą dla kosztownego postępowania sądowego, lecz czasem jest także jego uzupełnieniem. Prowadzimy także działania w sprawach po bezskutecznych egzekucjach komorniczych. Zapraszamy do współpracy.


Windykacja terenowa

Windykacja terenowa polega na wizytach naszych wyspecjalizowanych pracowników pod adresami zamieszkania, w miejscach pracy czy w siedzibach dłużników. Windykacja terenowa pozwala na bezpośrednią rozmowę z dłużnikiem, któremu przedstawiamy jego sytuację prawną. Informujemy go o kolejnych krokach prawnych, które podejmiemy, jeżeli nie zapłaci wymagalnego długu w oznaczonym terminie. Windykacja terenowa jest znacznie skuteczniejsza niż windykacja telefoniczna. Pozwala ona przede wszystkim zweryfikować prawdziwość historii opowiadanych przez dłużników i w sposób bezpośredni zmotywować go do spłaty zadłużenia.

Windykacja sądowa

Niestety nie zawsze polubowne działania windykacyjne przynoszą pożądane rezultaty. W razie braku spłaty zadłużenia, zgodnie z wolą wierzyciela wysyłamy pozew do sądu. Po uzyskaniu tytułu wykonawczego, czyli wyroku sądowego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności składamy wniosek egzekucyjny u komornika sądowego. Komornik ma za zadanie wyegzekwować należność od dłużnika w drodze przymusu. 

Nadzorowanie spraw i reprezentowanie wierzyciela

W całym procesie dochodzenia wierzytelności zapewniamy wierzycielowi stały kontakt z naszymi radcami prawnymi oraz bezpośrednio z osobą, która prowadzi sprawę. Bez wyraźnej zgody naszego klienta nie podejmujemy żadnych działań.

Pieczęć prewencyjna

Pieczęć windykacyjna jest to instrument polegający na umieszczeniu na wystawianych przez Państwa fakturach czy wezwaniach do zapłaty loga naszej Kancelarii. Pieczęć prewencyjna ostrzega kontrahentów, że współpracują Państwo z profesjonalną Kancelarią Windykacyjną. Pozwala to zredukować koszty związane z procesem odzyskiwania należności. Jednocześnie osoby korzystające z takiej pieczęci mogą liczyć na rabat na naszej usługi.

Ciekawostki

Ciekawe zagadnienia dotyczące wierzytelności.

Zobacz ciekawostki

Dlaczego my?

Jesteśmy jedną z niewielu Kancelarii Windykacyjnych w naszym regionie, która zajmuje się kompleksową obsługą prawną wierzycieli. W sposób profesjonalny obsługujemy wierzytelności od momentu wystawienia przez Państwa faktury do uzyskania tytułu wykonawczego i złożenia wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego u Komornika Sądowego.

O mnie

- z wykształcenia prawnik wraz z ukończoną aplikacją komorniczą

- wieloletnie doświadczenie w obsłudze wierzytelności

- profesjonalne i indywidualne podejście do każdej prowadzonej sprawy

- wysoka skuteczność w odzyskiwaniu długów

 

Opinie

Kontakt

Kancelaria Windykacyjna
Michał Starzyński

Wyśrodkuj mapę

NIP 7123228804
Regon 061029364

fb.me/mswindykacja

  • Adres: 
    ul. Bartosza Głowackiego 35 lok. 58 ( 2piętro )
    20-060 Lublin
  • Telefony: 

    796 819 225

  • Adresy e-mail: