Rodo Rodo Rodo...

Z dniem 25 maja 2018r. zaczęło w Polsce obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Wspomniane rozporządzenie to unijne prawo, które zastępuje dotychczasową polską ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. Nowe przepisy mają zastosowanie do wszelkich podmiotów, które przetwarzają dane osobowe niezależnie od ich formy prawnej. Nie wdając się w szczegóły z punktu widzenia działalności kancelarii windykacyjnej najistotniejszy jest artykuł 6 Rodo. Artykuł 6 ust. 1f pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora  lub osobę trzecią. Na bazie tego artykułu doskonale widać, że wierzyciel jest uprawniony do przekazania danych osobowych swojego dłużnika kancelarii windykacyjnej, która działając w jego imieniu egzekwuje wierzytelność od dłużnika. Podstawą przekazania danych osobowych jest umowa powierzenia, która zawierana jest pomiędzy administratorem takich danych, czyli wierzycielem a procesorem, czyli kancelarią windykacyjną. Ponadto, wierzyciel podpisując zarówno umowę o współpracę z kancelarią czy umowę powierzenia danych nie ma obowiązku informowania o tym dłużnika. Reasumując, nie należy obawiać się przepisów Rodo. Pomimo przeróżnych wymyślonych argumentów dłużników jako kancelaria windykacyjna reprezentująca Państwa interesy mamy prawo dochodzić wierzytelności od nierzetelnych dłużników. Zgodnie z paremią "Ignorantia iuris nocet", czyli "nieznajomość prawa szkodzi" należy zaufać profesjonalistom, dlatego zapraszamy do współpracy.

Kategoria: 

Kontakt

Kancelaria Windykacyjna
Michał Starzyński

Wyśrodkuj mapę

NIP 7123228804
Regon 061029364

fb.me/mswindykacja

  • Adres: 
    ul. Bartosza Głowackiego 35 lok. 58 ( 2piętro )
    20-060 Lublin
  • Telefony: 

    796 819 225

  • Adresy e-mail: