Obciążenie dłużnika kosztami windykacji

W swojej karierze zawodowej wielokrotnie doświadczyłem sytuacji, gdy niezapłacenie faktury przez dłużnika spowodowało zaburzenie kondycji finansowej wierzyciela. Niestety te tzw."wirtualne pieniądze" na wystawionej fakturze nieraz skutkowały nawet ogłoszeniem upadłości wierzyciela. Formą rekompensaty dla wierzyciela za opóźnienie w płatnościach jest zryczałtowana kwota 40 euro, która jest należna wierzycielowi automatycznie od dłużnika już od pierwszego dnia opóźnienia w płatnościach bez potrzeby uzyskiwania tytułu egzekucyjnego czy tytułu wykonawczego. Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z 8 marca 2013 stanowi także, że wierzyciel może zastosować tą kwotę jedynie w sytuacji, gdy mamy do czynienia z transakcję handlową. Zgodnie ze wspomnianą ustawą jest nią odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług. Kolejną ciekawostką jest to, że z tej zryczałtowanej kwoty można skorzystać jedynie w relacji B2B, czyli pomiędzy przedsiębiorcami. Warto także wspomnieć o uchwale Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2015 o sygn. III CZP 94/15 roztrzygającej kwestię uprawnienia wierzyciela do określonej kwoty 40 euro bez konieczności faktycznego ponoszenia kosztów windykacyjnych.

Kontakt

Kancelaria Windykacyjna
Michał Starzyński

Wyśrodkuj mapę

NIP 7123228804
Regon 061029364

fb.me/mswindykacja

  • Adres: 
    ul. Bartosza Głowackiego 35 lok. 58 ( 2piętro )
    20-060 Lublin
  • Telefony: 

    796 819 225

  • Adresy e-mail: