Czy windykator bądź komornik może zabezpieczyć samochód w leasingu?

W ostatnich latach coraz częściej spotykamy się z pojęciem leasingu. Jednakże tak naprawdę niewiele osób wie na czym on polega. Zacznijmy od tego, że leasing jest formą finansowania podobnie jak kredyt czy faktoring. Leasing jest umową nazwaną, którego definicję normatywną odnajdziemy w art. 709(1) Kodeksu Cywilnego. Stanowi on, że leasing to umowa zawarta pomiędzy dwiema stronami tj. leasingodawcą (finansującym) a leasingobiorcą (korzystającym), której przedmiotem jest określona rzecz. Leasingodawca zobowiązuje się oddać leasingobiorcy oznaczoną rzecz do używania i pobierania z niej pożytków, a korzystający obowiązany jest do zapłaty określonych rat leasingowych. Pomijając pozytywne aspekty podatkowe leasingu warto również wspomnieć, że leasing w odróżnieniu od kredytu bankowego nie obciąża zdolności kredytowej leasingobiorcy. Ponadto zawierając umowę leasingu finansujący nie analizuje zdolności kredytowej korzystającego, gdyż zabezpieczeniem spłaty wierzytelności dla niego jest przedmiot umowy, którym z reguły jest samochód, ciągnik czy maszyny. Kiedy już wiemy jaka jest istota leasingu możemy zadać sobie pytanie czy windykator bądź komornik sądowy mogą zabezpieczyć przedmiot leasingu? Odpowiedź brzmi - tak. Leasing jest zaliczany do tzw. pozaegzekucyjnego sposobu dochodzenia wierzytelności. Oznacza to, że z momentem wypowiedzenia umowy windykator dysponujący upoważnieniem leasingodawcy do odbioru pojazdu może go zabezpieczyć. Co więcej, w razie oporu ze strony dłużnika windykator może wezwać asystę policji. W sytuacji, jeżeli leasingobiorca ukrył pojazd przed windykatorem leasingodawca może złożyć zawiadomienie do prokuratury w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa w postaci przywłaszczenia pojazdu. Komornik sądowy także może zająć pojazd dłużnika, który jest przedmiotem leasingu. Dziwne? W świetle art. 845 kpc komornik uprawniony jest do zajęcia ruchomości, które są w faktycznym władaniu dłużnika. Pomimo np. okazania przez dłużnika dowodu rejestracyjnego pojazdu (widnieje w nim leasingodawca) komornik może dokonać zajęcia. W myśl art. 804 kpc "Organ egzekucyjny, a jest nim komornik sądowy nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym". Na podstawie przytocznych artykułów komornik może zająć pojazd, lecz w takiej sytuacji dłużnik powinien wskazać osobę trzecią, czyli leasingodawcę, który jest właścicielem pojazdu. Następnie komornik zawiadamia leasingodawcę o zajęciu ruchomości z pouczeniem, że w terminie miesiąca od daty doręczenia zawiadomienia o zajęciu przysługuje mu jako osobie trzeciej uprawnienie do wytoczenia powództwa przeciwegzekucyjnego w trybie art. 841 kpc. Wytoczenia powództwa w terminie przez leasingodawcę czy wniosek do wierzyciela o zwolnienie zajętej ruchomości bardzo często przynosi pożądany skutek w postaci zwolnienia zajętego pojazdu spod egzekucji. Reasumując leasing jest to bardzo korzystny instrument finansowy dopóki leasingobiorca nie popadnie w tarapaty finansowe i nie przestanie płacić rat leasingowych. Brak wpłat skutkuje z reguły utratą pojazdu będącego przedmiotem umowy. Należy mieć także na uwadze dodatkowe koszty w postaci np. wyceny biegłego czy transportu specjalistycznego np. lawety. PS. Drodzy lesingobiorcy pamiętajcie także o tym, że wasz pojazd jest quasi-"chroniony" przed zajęciem przez komornika, ale co w sytuacji, jeżeli leasing zostanie spłacony w całości? Wtedy pojazd zostanie formalnie waszą własnością i żadna ochrona prawna taka jak wszcześniej już nie przysługuje, a komornik może swobodnie zająć pojazd i go sprzedać.

Kategoria: 

Kontakt

Kancelaria Windykacyjna
Michał Starzyński

Wyśrodkuj mapę

NIP 7123228804
Regon 061029364

fb.me/mswindykacja

  • Adres: 
    ul. Bartosza Głowackiego 35 lok. 58 ( 2piętro )
    20-060 Lublin
  • Telefony: 

    796 819 225

  • Adresy e-mail: