Aktualności

Faktoring czy windykacja?

Każdy przedsiębiorca wie, jak trudno utrzymać płynność finansową firmy gdy nierzetelni kontrahenci nie opłacają w terminie faktur. Wielu z nich wybiera faktoring jako rozwiązanie umożliwiające natychmiastowe otrzymanie środków pieniężnych. Faktoring jest to branża, która rozwija się bardzo szybko i dużo instytucji finansowych oferuje takie usługi nawet mikroprzedsiębiorcom. Czy warto iść tą drogą, czy lepiej skorzystać z pomocy fachowego windykatora?

Więcej...

Typowe wymówki dłużników

Jeśli kiedykolwiek byłeś w sytuacji, gdy dłużnik zalegał z uregulowaniem zobowiązań wobec ciebie i nie byłeś w stanie wyegzekwować swoich pieniędzy, dobrze wiesz, jak kreatywne są wymówki osób niewypłacalnych. Nawet jeśli uda ci się nawiązać z dłużnikiem kontakt (co nie jest oczywiste, często spotykamy się z nieodbieraniem telefonu, brakiem odpowiedzi na maile i innymi unikającymi zachowaniami), fantazja w wymyślaniu przez niego powodów niewywiązania się z płatności jest zadziwiająca.

Więcej...

Rejestry długów i dłużników - plusy dla wierzycieli

W Polsce funkcjonuje kilka rejestrów dłużników i długów. Istnieją też „giełdy długów”, gdzie firmy i osoby fizyczne sprzedają wierzytelności, których spłaty nie są w stanie samodzielnie wyegzekwować. Oczywiste jest, że nikt nie ma ochoty znaleźć się na jednej z tych „czarnych list”. Zdecydowanie utrudnia to, a często uniemożliwia, zaciąganie nowych zobowiązań, czy uzyskanie umów na usługi, na przykład telefoniczne, cyfrowe, czy dotyczące dostarczania innych mediów.

Więcej...

Rosnące zadłużenie Polaków zagrożeniem dla Twojej płynności finansowej

Ponad połowa Polaków ma długi, z czego około 30 procent nie daje sobie rady z ich spłatą, a 61,5 procent czuje się nadmiernie przytłoczonych koniecznością spłacania zobowiązań. ⅓ dłużników nie odczuwa trudności, by spłacić należności, zwracają się o pomoc finansową do rodziny. Najczęściej zaległości dotyczą zobowiązań za telefon, Internet i telewizję, a także za czynsz, prąd, wodę i gaz. Dodatkowo, trudno Polakom spłacać raty kredytów gotówkowych, oraz długi u krewnych. 

Więcej...

Firma windykacyjna - czy warto skorzystać z jej usług?

Wierzyciel bezskutecznie próbujący odzyskać od dłużnika zaległe środki potrzebuje skutecznego sposobu rozwiązania patowej sytuacji. Nie zawsze samodzielnie podejmowane kroki prowadzą do odzyskania należności. Trudności pojawiają się nierzadko już na poziomie próby skontaktowania się z dłużnikiem. Poza tym emocje pojawiające się w rozmowach utrudniają uzyskanie sensownego kompromisu.

Więcej...

Cechy dobrego windykatora

Podstawową rolą windykatora jest sprawne odzyskanie należności na rzecz mocodawcy. Każdemu z wierzycieli zależy na tym, aby otrzymać nieopłacone zobowiązania finansowe jak najszybciej. Wiele osób zastanawia się zapewne, czy warto w sytuacjach, gdy nie umie nakłonić dłużnika do współpracy skorzystać z usług kancelarii windykacyjnej.

Więcej...

Windykator a komornik

W nawiązaniu do wielu pytań postanowiłem napisać artykuł o różnicach pomiędzy windykatorem a komornikiem sądowym. Jak już widać po nagłówku nie możemy utożsamiać tych dwóch podmiotów. Pomiędzy nimi występują pewne podobieństwa, ale i  różnice. Windykator windykuje długi, a komornik je egzekwuje. Przyświeca im jeden cel – odzyskanie środków od dłużnika. Podstawą działania windykatora jest pełnomocnictwo udzielone przez wierzyciela. Podejmowanie czynności bez takiego umocowania może narazić windykatora na odpowiedzialność karną oraz finansową.

Więcej...

Rodo Rodo Rodo...

Z dniem 25 maja 2018r. zaczęło w Polsce obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Wspomniane rozporządzenie to unijne prawo, które zastępuje dotychczasową polską ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. Nowe przepisy mają zastosowanie do wszelkich podmiotów, które przetwarzają dane osobowe niezależnie od ich formy prawnej.

Więcej...

Czy windykator bądź komornik może zabezpieczyć samochód w leasingu?

W ostatnich latach coraz częściej spotykamy się z pojęciem leasingu. Jednakże tak naprawdę niewiele osób wie na czym on polega. Zacznijmy od tego, że leasing jest formą finansowania podobnie jak kredyt czy faktoring. Leasing jest umową nazwaną, którego definicję normatywną odnajdziemy w art. 709(1) Kodeksu Cywilnego. Stanowi on, że leasing to umowa zawarta pomiędzy dwiema stronami tj. leasingodawcą (finansującym) a leasingobiorcą (korzystającym), której przedmiotem jest określona rzecz.

Więcej...

Komornik zabrał moją rzecz. Nie jestem dłużnikiem. Co zrobić?

W świetle aktualnych przepisów Komornik Sądowy jest władny do przeprowadzenia czynności terenowych pod adresem wskazanym przez wierzyciela we wniosku egzekucyjnym. Ponadto, w myśl art. 814 Kpc Komornik może zarządzić przeszukanie mieszkania, jednakże warunkiem sine qua non jest faktyczne zamieszkiwanie w nim przez dłużnika. Pozwala to Komornikowi zajmować ruchomości np. u najemcy mieszkania, który jest tylko lokatorem, a nie właścicielem nieruchomości. Konsekwencje art. 814 kpc wskazuje art. 845 kpc, który stanowi o zajęciu ruchomości należących do dłużnika.

Więcej...

Strony

Kontakt

Kancelaria Detektywistyczno-Windykacyjna MS
Michał Starzyński

Wyśrodkuj mapę

NIP 7123228804
Regon 061029364

fb.me/mswindykacja

Polityka Prywatności