zabezpieczony ciągnik siodłowy

Na gościnnych występach w Radomiu ;)
Pamiętajmy, że konsekwencją braku spłaty zadłużenia z tytułu najmu,pożyczki czy leasingu pojazdu może być złożenie przez wierzyciela zawiadomienia na Policję/Prokuraturę w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 284 & 2 Kodeksu Karnego w postaci przywłaszczenia pojazdu.

Teoretycznie doprowadza to do wyłączenia przedmiotu umowy z ruchu przy udziale Policji.
Niestety w praktyce proces poszukiwania aut nawet w postaci ciągników siodłowych może trwać wiele miesięcy. Organy ścigania niestety nie przykładają należytej staranności do ujawniania takich przedmiotów, co powoduje, że wiele z naszych zleceń dotyczy ujawnienia przedmiotów umów, doprowadzenia do ich zabezpieczenia i odstawienie do prawowitego właściciela.

W pierwszej kolejności ujawniając pojazd zdejmujemy mu tablice rejestracyjne bądź zastawiamy je celem uniemożliwienia odjazdu.

W dalszej kolejności zajmujemy się procesem dochodzenia zaległych rat od "rzetelnych" dłużników.

Kancelaria Detektywistyczno-Windykacyjna MS Michał Starzyński www.mswindykacja.pl

Kontakt

Kancelaria Detektywistyczno-Windykacyjna MS
Michał Starzyński

Wyśrodkuj mapę

NIP 7123228804
Regon 061029364

fb.me/mswindykacja

Polityka Prywatności