postępowanie zabezpieczające

Nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia wykonalny bez potrzeby nadawania mu klauzuli wykonalności (art. 492 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego). Postępowanie zabezpieczające pozwala na zabezpieczenie majątku dłużnika przed uzyskaniem klauzuli wykonalności przeciwko temu dłużnikowi. Za wykonanie takiego postanowienia komornikowi sądowemu przysługuje opłata w kwocie 2 % wartości roszczenia, które podlega zabezpieczeniu, nie mniejsza jednak niż 3 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i nie wyższa niż pięciokrotność tego wynagrodzenia (art. 45 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji)

Kontakt

Kancelaria Windykacyjna
Michał Starzyński

Wyśrodkuj mapę

NIP 7123228804
Regon 061029364

fb.me/mswindykacja

  • Adres: 
    ul. Bartosza Głowackiego 35 lok. 58 ( 2piętro )
    20-060 Lublin
  • Telefony: 

    796 819 225

  • Adresy e-mail: