Komornik zabrał moją rzecz. Nie jestem dłużnikiem. Co zrobić?

W świetle aktualnych przepisów Komornik Sądowy jest władny do przeprowadzenia czynności terenowych pod adresem wskazanym przez wierzyciela we wniosku egzekucyjnym. Ponadto, w myśl art. 814 Kpc Komornik może zarządzić przeszukanie mieszkania, jednakże warunkiem sine qua non jest faktyczne zamieszkiwanie w nim przez dłużnika. Pozwala to Komornikowi zajmować ruchomości np. u najemcy mieszkania, który jest tylko lokatorem, a nie właścicielem nieruchomości. Konsekwencje art. 814 kpc wskazuje art. 845 kpc, który stanowi o zajęciu ruchomości należących do dłużnika. Jeżeli Komornik Sądowy dokonał zajęcia ruchomości, która jest własnością osoby trzeciej np. syna dłużnika to takiej osobie przysługuje uprawnienie w postaci powództwa interwencyjnego określonego w art. 841 kpc. Takie powództwo przeciwegzekucyjne należy wnieść do sądu w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się przez osobę trzecią o naruszeniu jej prawa. Po upływie tego terminiu wniesienie powództwa do sądu będzie bezskuteczne. Komornik jest organem egzekucyjnym mającym za zadanie wyegzekwowanie należności, a nie jest on uprawniony do rozstrzygania o kwestii dotyczącej własności ruchomości. Organem do tego właściwym jest niezależny sąd.

Kategoria: 

Kontakt

Kancelaria Windykacyjna
Michał Starzyński

Wyśrodkuj mapę

NIP 7123228804
Regon 061029364

fb.me/mswindykacja

  • Adres: 
    ul. Bartosza Głowackiego 35 lok. 58 ( 2piętro )
    20-060 Lublin
  • Telefony: 

    796 819 225

  • Adresy e-mail: