bezskuteczna egzekucja przeciwko spółce z o.o.

Jeżeli egzekucja przeciwko spółce zoo okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu poza pewnymi wyjątkami odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania (art. 299 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych). W takiej sytuacji wierzyciel można starać się o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko członkom zarządu spółki zoo, która umożliwia wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko wspólnikom jako dłużnikom. Daje to możliwość prowadzenie egzekucji z majątku osobistego członków zarządu.

Kontakt

Kancelaria Windykacyjna
Michał Starzyński

Wyśrodkuj mapę

NIP 7123228804
Regon 061029364

fb.me/mswindykacja

  • Adres: 
    ul. Bartosza Głowackiego 35 lok. 58 ( 2piętro )
    20-060 Lublin
  • Telefony: 

    796 819 225

  • Adresy e-mail: